Indhold

Forældresamarbejdet


I Område Midt og Østerbyen lægger vi stor vægt på et godt og åbent forældresamarbejde.

Det er vigtigt for alle, at der er en god dialog mellem pædagog og forældre. Det er jer som forældre der kender jeres børn bedst og derfor er den gode dialog med jer af afgørende betydning i forhold til barnets trivsel og udvikling.

Vores udgangspunkt er, at barnet er forældrenes, og at forældrene bedst kender deres barn. Vi kender barnet i institutions-sammenhæng. Opdragelsen er et fælles ansvar.

Den daglige kontakt er en vigtig del af vores samarbejde og vi gør meget ud af at få talt med jer forældre i løbet af ugen.

For at give en tryg og sammenhængende hverdag bør den daglige kontakt være præget af gensidig respekt og åbenhed.

Med respekt mener vi at lytte til hinanden, respektere hinandens holdninger og normer.

Åbenhed vil give nogle "redskaber" til større viden omkring det enkelte barn og fremme samarbejdet mellem personale og forældre.

Vi vil bestræbe os på at imødekomme ønsker og behov, og en forudsætning for dette er, at vi kender dem.

Skulle der være noget I har brug for at drøfte med os er vi til rådighed og laver meget gerne en aftale for at høre hvad I har på hjertet.

Endelig vil vi altid gøre vores til, at alle på alle tider skal føle sig velkomne i alle afdelinger i Område Midt-og Østerbyen