Forældrerådet 2017

Forældrerådet afholdet årligt 3-4 møder.

Pædagogisk leder er tovholder for forældrerådet og indkalder til møder.

Forældrerådets opgaver kan være:

  • at indrage forældrenes perspektiv i arbejdet med den daglige drift og udvikling af afdelingen.
  • at sikre lokal dialog og sparring.
  • at være høringsorgan for områdebestyrelsen.
  • at være arrangør/medarrangør af diverse arrangementer i afdelingen.