Forældre-guide til Esbjerg Børnegård


Denne folder er lavet, for at besvare nogle af de mange spørgsmål der naturligt dukker op når man starter som ny forældre. Denne giver selvfølgelig ikke svar på alt. Læreplanen giver en mere detaljeret beskrivelse af institutionen og de mange overvejelser og tanker der ligger arbejdet her. Vi ønsker jer hjertelig velkommen og håber på en glad, lærerig og god tid hos os.

Fakta om Esbjerg Børnegård.

Vores adr. er:
Esbjerg Børnegård
Englandsgade 6
6700 Esbjerg

Tlf.:
Rød etage: Spilopperne/ Lopperne  7616-2930
Gul etage 7616-2935
Grøn etage 7616-2937
Myrthuen  2724-1673
Kontoret 7616-2938

Mail: inan@esbjergkommune.dk (pædagogisk leder)

Åbningstider:
Mandag-torsdag 6.30-17.00
Fredag 6.30-16.30

Alle børn skal være afhentet på lukketidspunktet.

Der åbnes på Gul etage og kl.7.30 går man hver til sit. Efter kl. 7.30 er der personale (og børn) på alle etager.
Vores institution består af 3 afdelinger, som arbejder meget tæt sammen. Fordelingen er på følgende måder:
Grøn etage/Myretuen 2. sal børn fra ca. 3.5-6 år
Gul etage 1. sal børn fra ca.  0-2 år
Rød etage/Spilopperne og Loppern, stueetagen børn fra  ca.2-4 år

Lukkedage: Ingen

Værdier og arbejdsgrundlag.

Disse ord er centrale i vores arbejde og vores dagligdag.

Tryghed Ansvarlighed, Respekt, Indflydelse, Omsorg, Læring

Glæde, Sjov & Ballade.

 

Vi tilrettelægger vores arbejde og vælger metoder ud fra tanken om, at ingen børn er ens, og at børn har forskellige styrkesider. Vi giver dem den tryghed der giver dem mod til at turde gå ud og møde og mestre verden.

Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i tankerne bag Mange intelligenser.
For at tilgodese alle børn, veksler vi vores tilbud:

- Det personlige (at være klog på sig selv, selvindsigt, selverkendelse og at mærke sig selv).

- Det sociale (det at vise omsorg og hensyn for andre, at have indfølelse).

- Det kropslige (fysisk aktivitet og udfoldelse, sport, dans og drama).

- Det logisk/ matematiske (det at konstruere og eksperimentere, god til puslespil og problemløsning).

- Det sproglige (at lytte til historier, have et stort ordforråd, fortælle gerne historier, holde af rim og remser).

- Det rummelige (at genkende steder, tænker og husker i billeder, tegne, maler og lave skulptur).

- Det musiske (at vise glæde ved musik, lave egen rytmer og lyde, huske melodier og holde af at spille og synge).

- Det naturlige (at have fornemmelse for naturen, at noget gror, arternes forskellighed og lighed).

Forældresamtaler

I Esbjerg Børnegård er modtagelsen af nye forældre overordentlig vigtigt. Forældrenes tryghed er forudsætningen for at barnet falder til og trives hos os.

Ved start i institutionen modtages forældrene af den daglige leder, som fortæller om inst. og spørger ind til familie og barnet, og dets vaner og ønsker. Dagligdagen beskrives i korte træk.

Efter 2-3 mdr. tilbydes forældrene en ”3 mdr. samtale”. Samtalen handler om barnets første tid i institutionen, hvordan forældrene har følt sig modtaget. De indbyrdes forventninger bliver ligeledes genstand for dialog.

Er der behov kan man altid aftale en samtale mellem barnets pædagog og forældre.

Via opslag og foto dokumentation kan forældrene få indblik i arbejdet i institutionen. Derudover udsendes der Nyhedsbreve fra den pædagogiske leder et par gange om året.

Mødetider.

Vi vil gerne have, at børnene er her senest kl.9.30 i vinter halvåret (1. Okt.-1.maj) og kl. 9.00 i sommerhalvåret (1. Maj-1. Okt.)

Det er altid muligt at lave aftaler om at komme senere hvis I har en fri formiddag. Dagens aktiviteter starter ved 9 tiden. Derefter kan I risikerer at komme til en tom etage (eller hus), hvis I tager en spontan slapper ……. Så for god orden skyld, så husk at give besked på tabulex, hvis i ønsker at komme senere. Hvis barnets egen etage er taget på udflugt, er I altid velkommen til at afleverer barnet på en af de andre etager.

Aflevering.

Når børn starter et nyt sted, er det helt naturligt hvis de græder når de skal sige farvel til mor og far. Gråden er på en måde et ”sundhedstegn”, tænk hvis barnet ikke reagerede på, at blive ”efterladt” blandt fremmede. Det er vigtigt ikke at trække pinen ud, eller snige sig væk, mens barnet er optaget af noget andet. En gylden regel: Når du har sagt farvel til barnet skal du gå. Og gå aldrig tilbage til en…….. et grædende barn – det gør ofte afskeden endnu mere grådfyldt og smertefuld. Hvis barnets gråd bliver ved med at være i dine øre, så er du altid velkommen til at ringe for at høre hvordan det går.

Afhentning.

Når barnet skrives ind om morgenen, skal du skrive på hvilket tidspunkt barnet hentes. Hvis der sker ændringer i tidspunktet eller at det er en anden der henter, end de sædvanlige, er det vigtigt vi får besked. Tidspunktet er af hensyn til børnenes deltagelse i heldagsture ud af huset. Navn/titel på dem der henter, fordi vi ikke udleverer børn til ”fremmede”. Den eneste sikkerhed vi har for, at de, der henter børnene er godkendt af jer er, at <I har givet os besked om det.

Når I henter barnet SKAL I huske at sige farvel til personalet.

Søskende i institutionen.

Det er dejligt når det kan lade sig gøre at søskende kan være i samme institution. Det gør hverdagen noget lettere for jer. Søskende er ofte sammen i løbet af dagen: enten om morgenen, på legepladsen, på fælles ture eller sidst på dagen.

Lige i starten er det dog vigtigt at lære at sige farvel- ikke kun til mor og far – men også til sin store søster eller bror. Afleveres børnene inden 7.30 siger de ”på gensyn” til hinanden, når børn og voksne går hver til sit. Efter 7.30 er det bedst at afleverer børnene på hver deres etage. Hvorvidt det er bedst at afleverer den mindste eller den største først, er forskelligt fra familie til familie.

Det er både dejligt og besværligt at have sin søster/bror i samme institution.

De største vil gerne lege med sine egne legekammerater – uden sin lille søster/bror. Og samtidig vil de gerne trøste og hjælpe….

De mindste vil gerne være sammen med store søster/bror hele tiden og de syntes det er svært at forstå at det ikke kan lade sig gøre…

Personalet bruger meget tid på at støtte de største i ”retten til at lege selv”. Det er personalets ansvar og opgave at trøste, pudse næse, gynge og ”klappe kage”.

Sygdom

Hvis barnet bliver syg, vil vi gerne have, at I skriver i Tabulex og fortæller hvad det fejler. De fleste sygdomme smitter, nogen voldsomt og sløje børn smitter også….

Børnene er først raske, når de igen kan følge institutionens daglige rytme. Personalet må kun give medicin til kroniske syge børn!

Det er vigtigt at vide om barnet har allergi eller andre ting personalet skal tage hensyn til..

Fødselsdage på Grøn og Rød etage

Vi fejrer hellere end gerne barnets fødselsdag og det gør vi i institutionen, for hele barnets etage. Der bliver holdt fødselsdagssamling, hvor barnet får lov til at vælge sange, historier eller lege. Barnet fejres med flag, sang og hurraråb, enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Barnet deler derefter lidt godter ud. Vi er meget opmærksomme på at det handler om at blive fejret (se venligst vores kostpolitik).

Invitationer til private fødselsdage skal afleveres udenfor og uden om institutionen.

De høje dørhåndtag.

Dørhåndtag der er placeret højt oppe er en sikkerhedsforanstaltning!!!!

De skal sikre at børnene ikke selv åbner dørene. Undlad derfor at lære børnene at åbne disse. Af samme sikkerhedsmæssige grunde, er der sat en ekstra slå/lås i toppen af vores port. Brug den hver gang.