Ferietilmeldinger


Når dit barn  holder ferie, skal du via TABULEX på internettet eller via TABULEX appen melde at dit barn ikke kommer.

Vi ligger ferieperioder ind i TABULEX og der skal du/I melde børnene til eller fra.