Tabulex

 

Når barnet begynder i institutionen, er det vigtigt at I får jer oprettet i systemet – det gøres på www.borneweb.dk, I vil få tilsendt en mail med vejledning.

Første gang I logger jer på Tabulex, skal I bruge NemID.

Hvis i har søskende i skolesystemet eller i anden institution – så har i allerede et tabulex login og skal ikke lave et nyt.

Vejledning til brug af Tabulex findes på: www.tabulex.dk/daginstitution.

Når i er logget på første gang vil vi bede jer om at opdatere alle data på jeres barn – stamkort, telefonnumre til jer, tilladelser, aftaler.

Det er vigtigt at begge forældre logger sig ind og opdaterer oplysninger.

Efterfølgende er det vigtigt, at i ofte tjekker Tabulex, da vi her vil kommunikere flere ting – eks. ture, nyheder, informationer osv.

Vi vil bede jer om, at oprettelse af særlige aftaler, beskeder m.v. gøres ifølge aftale med personalet.

I skal også melde sygdom, fri og ferie herinde.

Husk frister for tilbagemelding på ferie. Det er vigtigt i forhold til vores påsætning af personale.

Ligeledes er det stadig vigtigt, at sige godmorgen og farvel til personalet – også selvom i selv taster børn ind/ud.

God fornøjelse